Tachografy

Jsme autorizované měřící středisko (AMS) pro ověřování tachografů. Na tuto činnost nám byla Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělena 
Autorizace a Úřední značka CZK s evid. číslem 224.unmz_czk_224

Provádíme:

  • ověřování
  • diagnostiku
  • opravy
  • montáže

analogových i digitálních tachografů výrobců VDO a Stoneridge.

  • Stahování dat z tachografů vozidel i karet řidičů.
  • Prodej stahovacích zařízení, tachografů, kotoučků, termopapírů a čistících karet do tachografů.